Biobased voor buiten
Biobased voor buiten

Een succesvol ‘Biobased voor buiten’

Een ware voltreffer - het congres Biobased voor buiten op 20 maart j.l. in Cuijk.

Het evenement was gewijd aan de toepassing van hout en andere biobased materialen in de gww en stads- en parkinrichting. Jeroen Nagel vertelde dagvoorzitter Lodewijk Hoekstra hoe Rijkswaterstaat door proefprojecten met geleiderails, lichtmasten en geluidsschermen het materiaal hout aan het herontdekken is. Mark Kemna (FSC Nederland) schetste hoe biobased materialen als hout een volwaardige plek hebben in de circulaire economie. “Daar kun je dus maar beter op tijd bij zijn, daarom dit congres.” Klimaatdeskundige Reinier van den Berg betoogde dat het inmiddels 5 over 12 is en er nú moet worden gehandeld. Massale aanplant van bomen en duurzaam bosbeheer zijn daarbij essentieel. “Durf dus ook gewoon hout te gebruiken!”, aldus Reinier.

En daarbij hoort ook het gebruik van tropisch hout, mits FSC-gecertificeerd. Deze boodschap lijkt tegenstrijdig, maar op dit moment verdwijnt het tropische bos in ras tempo door grootschalige omzetting naar landbouwgrond. Jaap van der Waarde (WNF) vertelde vanuit zijn ervaring in Afrika hoe FSC-bosbeheer een bijdrage kan leveren om dit proces te keren. Wat bij 5 over 12 absoluut noodzakelijk is!

“Biobased materialen hebben een volwaardige plek in de circulaire economie, daar kun je dus maar beter op tijd bij zijn.”

Kennissessies
Het tweede deel van de middag stond in het teken van kennissessies over biobased materialen. Peter Kreukniet van Insert vertelde over dit collectief van sloop-, groen- en civiele bedrijven en tevens marktplaats voor herbruikbare materialen (urban mining). Biobased materialen als bamboe, gemodificeerd hout en kastanje kwamen aan de orde in bijdrages van Pablo van der Lugt (MOSO International), Reinhilde Vanlishout (Hogeschool Gent), Ernst-Jan Damen (Van Vliet Kastanjehout) en Sissy Verspeek (Agrodome). Andries van Eckeveld van Innovita stelde dat kennis van houtzaken voorwaarde is voor circulair houtgebruik.

De organisatoren Van den Berg Hardhout, FSC Nederland, NLGreenlabel en Taalkwadratuur zien zeker aanleiding om een vervolg te geven aan dit succesvolle congres. We houden u op de hoogte (biobasedvoorbuiten.nl)!

Organisatie

Logo FSC NL
Logo Van den Berg Hardhout BV
Logo NL Greenlabel Biobased voor buiten
Taalkwadratuur - Biobased voor buiten congres

Partners