Doelen van het congres

  • Hout nadrukkelijk presenteren als biobased materiaal. Bamboe, een ander natuurproduct, krijgt eveneens een podium. Daarbij valt te denken aan gww-toepassingen, maar zeker ook aan de inrichting van parken, tuinen en stedelijke ruimtes. Het circulaire karakter van (tropisch) hout, zowel biologisch als technisch, is een belangrijk
    aandachtspunt. Ook andere biobased producten komen aan bod, maar de nadruk ligt op hout, omdat hiermee al eeuwenlang ervaring bestaat en omdat het een kant-en-klaar natuurproduct is, dat dus niet in het laboratorium of in de fabriek is ontwikkeld.

  • Wakker schudden van de nog steeds traditioneel ingestelde buitenruimte-/inframarkt en bewust maken van hout
    als de natuurlijke oplossingen in dit 21ste-eeuwse seizoen, waarin materialentekorten steeds nijpender en
    urgenter worden.

  • Ervoor zorgen dat afnemers van producten voor de buitenruimte bewust worden van het belang om gecertificeerd hout in te kopen. Dit is immers bij uitstek geschikt voor buitentoepassing.

  • Het belang aangeven dat alle stappen in de keten van realisering van projecten standaard worden gekenmerkt door een integrale duurzaamheid.

Sectoren
Sprekers en bezoekers zijn afkomstig uit de sectoren: gww, infrastructuur, landschapsarchitectuur en groenvoorziening. Hiertoe behoren niet alleen bedrijven, maar ook overkoepelende organisaties, overheden, en opleidingscentra.

Doelgroepen
GWW- en infrabedrijven, groenbedrijven, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ministeries EZ en IenM, provincies, gemeentes (in de regio van Cuijk), Green Deal ‘Biobased Producten voor Openbare Ruimte’, projectontwikkelaars, banken, Rijkswaterstaat, en onderwijsinstellingen.